میلادم ....

فراق جاودانه ات را

ای عشق

سپاس می گویم

که مرا جاودان کرده است

تمناهایت را

سپاسگذارم

که شبم را به یغما برده است

و روز را

تو....

میلادم مبارک

/ 1 نظر / 22 بازدید
نیلوفر

حرفهایم را تعبیر میکنی ، سکوتم را تفسیر ، دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد ، از هیچ گلایه میسازی ، از همه چیز بهانه من ؛ کجای این نمایشم . . . ؟