از من چقدر شبیه تو زاده می شود

در کشوری توسعه نیافته (بالا رفتن از دیوار مردم با اجازه همسایه رو به رویی) حق کپی رایت آزاد است مهم ترویج فرهنگ و اندیشه است

از کدام سوی ؟؟

خونی برهنه جاری ست  در رگهای آبیم

نوشنده ...

عریانی مرا می بیند و مرا  می نوشد

می نوشد باز...!!

و سیراب و سر مست در برم می آساید

قطره های  سرد سحر چشم های او  را

باز به لبخندی بیدار ، می گشاید

باز هم مشتاق نوشیدن و سر مست شدن ...

آه ای برهنه ...

بگریز ای برهنه ی تشنه 

بگریز !!

که نیرو مند

که خاموش

و خواهنده ای !!

کدامین خواب ترا به رویاهای من سپرد!!

که چنین ز حیرت این معجزه ...سبک شده ام

و تنم به ماوراء خوشبختی رفته است !!

آه عطشی سیری نا پذیر مرا نیز در بر گرفته است

به تو لبخند میزنم...

و تو را می نوشم

می نوشم باز...!!

[ ۱۳٩٠/٦/٢۸ ] [ ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]