از من چقدر شبیه تو زاده می شود

در کشوری توسعه نیافته (بالا رفتن از دیوار مردم با اجازه همسایه رو به رویی) حق کپی رایت آزاد است مهم ترویج فرهنگ و اندیشه است

درابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود...

و پس از ابتدا آدم بود

و آدم در زیست بود

و سپس حوا بود

.

و حوا به آدم دروغ گفت

و آدم به دروغ پی برد

و هر دو به زندگی دروغ گفتند

و در دردناکی زیستند

و هم ابتدای خلقت ، انسان به خدا دروغ گفت.

.

و انسان به خود بدی کرد

و بدی دید

و بدی فراوان شد

و سراسر روز ، فلاکت و بدی جاری بود

و زندگی سراسر محنت شد

و انسان به انسان بدی کرد

و همه به هم ظلم کردند

و انسان به اسارت انسان قیام کرد

و این رسمی پایدار شد بر زمین

و انسانیت منقض گشت

و هموارگی گذشت بشر به بطالت و حماقت گذشت

و فرمانداران زمین ، خلق را به یوغ استعمار کشیدند

و به نان محتاج کردند

و حکومت زور ، زندگی مردم را محاط کرد

و به فحشا دامن زد

و روشن فکران را به کار ِگِل گرفت

و مردمان در حماقت کامل بماندند

و زندگی بدین سان جاری بود...

           * هر روح زهره آسمانی روح دیگری ست ...*

[ ۱۳٩٠/٦/٢٧ ] [ ۸:٤۸ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]