از من چقدر شبیه تو زاده می شود

در کشوری توسعه نیافته (بالا رفتن از دیوار مردم با اجازه همسایه رو به رویی) حق کپی رایت آزاد است مهم ترویج فرهنگ و اندیشه است

 

و اگر روزی ...

و اگر روزی بفهمی ...

و اگر روزی بفهمی دیگر چه فایده ... 

اگر تمام جهان را به من تعارف کنی !

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/٢٦ ] [ ٥:۱۱ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

نمی شود

بی خیال بغض هایی شد

که ایدئولوژی خاص خود را دارند

فقط باید آب حوض چشمان را عوض کرد

تا اشک شوند به شرط شوق بودن !

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/٢٦ ] [ ٥:٠٤ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

نمی شود

بی خیال بغض هایی شد

که ایدئولوژی خاص خود را دارند

فقط باید آب حوض چشمان را عوض کرد

تا اشک شوند به شرط شوق بودن !

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/۱٧ ] [ ٩:۱٦ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

شعری که در انتهای هر مصرع            

دستش از تو کوتاه بماند                                                                                    

باید خود ارضایی را به مساوات میان استعاره هایش تقسیم کند ... !

 تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/۱٧ ] [ ٩:۱٤ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

حال من خوب است ...

تنها کمی ، پُر است از دستهای پشت پرده

که دستهای عشق را از سرم کوتاه کرده است !

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/۳ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

تجاوزهای خ دا به م ر ی م بود که م س ی ح را به این دنیا آورد ...

کودکان عقیم در راه ارضای عقده‌های پدران‌شان به صلیب کشیده می‌شوند !

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/۱ ] [ ٤:٥٤ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

حالم ...

برای تاب آوردن ، خوب نیست !

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/۱ ] [ ٤:٥۳ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

پشت تمام سکوتـــــــــــــــــــــــ ها

همیشه سرد بود ...

همیشه سرد بود جهانی که در باور من چرخید

سرد ...

شبیه زنی که در انتهای دنیایش

تنها زمینی را ارث برد !

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/۱ ] [ ٤:٥٢ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

روحم درد میکند

افکارم مدتهاست به ارگاسم نمی رسد

و من سالهاست در حال استمنا خوابم می برد

تو ...

[ ۱۳٩٢/۳/۱ ] [ ٤:٤۸ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]