از من چقدر شبیه تو زاده می شود

در کشوری توسعه نیافته (بالا رفتن از دیوار مردم با اجازه همسایه رو به رویی) حق کپی رایت آزاد است مهم ترویج فرهنگ و اندیشه است

هیشکی مثل تــــــــــو نبود!

یکی بیاید تا برایم ، خودش باشد

خسته شده ام

بس که دروغین دیده ام

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/۱٩ ] [ ۸:٢٠ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

حس میکنم دنیا خالی ِ

مگه تو چند نفر بودی لعنتـــــــــــــــــــــــــی !!

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/۱٩ ] [ ۸:۱٩ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

سرکشی

لذت سرکشی به این است

"من " باشم و " تو "

و مرور تمام وسوسه های خاک خورده ی کنج دل

تو ...

لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــی

[ ۱۳٩٠/٩/۱٩ ] [ ۸:۱۸ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

...

پدران ما هرگز جمله عاشقانه ایی به مادرانمان نگفتند

شعری از نیما و سهراب برایشان نخواندند

شعر کوچه را از بر نبودند

پس چگونه بود تا همیشه در کنار هم ماندند

و گذشتند از آرزوهایی که

ما نه به آن می رسیم

نه از آن می گذریم

حتی به بهای گذشتن از " هم "

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/۱٩ ] [ ۸:۱۸ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

همای سعادت

مرغ سنگین خاطراتت

پر پرواز از زمین خیالم را ندارد

و من

بازنده ی کلاغ پرِ عشقی می شوم

که هر لحظه

باران تیره گی روزگار را

بر پشت چشمانم فرود خواهد آورد

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/۱٩ ] [ ۸:٠٧ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

می گویم !

هرزه

آن دختری نیست

که تار مویی از روسری بیرون دارد

یا دست عاشقی در دست

هرزه

آن انسانی ست

که هر حرف بی اساسی

با ذهن اش همبستر می شود

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/۱٢ ] [ ۸:٢۸ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

مرد من

جسارت می خواهد!

نزدیک شدن به دورترین افکار زنی که

درد ِ بی کسی را

به مسلخ کوچه پس کوچه های شهر برده

زنی که هر شب

به پابوس ِ کابوس های ِ مردانه می رود

و سحرگاه

لحافش را پر میکند از هق هق ِ تنهایی بی مرزش

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/۱٢ ] [ ۸:٢٧ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

انتظار

فریاد ناتوانی میزند

رنگین کمان اشک هایم

این دل با صدها رنگ

سیاه عشق شده است !

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

صبح برفی

چشم بر هم می گذارم

دست در جیب های بی تفاوتی ام

آرام آرام

عبور میکنم از دروازه ی ناپاک نگاه تان

این برف خوشبختی

پاداش یک پیاده روی کاملا زنانه است !

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

دلهره ویرانی

یادمان باشد

کسانی که به جای فریاد زدن ، سکوت می کنند

یک روز به جای اینکه صبر کنند ،  در را باز می کنند و می روند !

تو ...

[ ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

 

[ ۱۳٩٠/٩/٩ ] [ ٧:۱٠ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

مرگ قو

شنیدم که چون قوی زیبابمیرد

فریبنده زادوفریبابمیرد

شب مرگ تنهانشیند به موجی

رودگوشه ای دوروتنها بمیرد

درآن گوشه چندان غزل خواند آنشب

که خوددرمیان غزلها بمیرد

گروهی برآنند کاین مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد کآنجابمیرد

شب مرگ ازبیم آنجا شتابد

که ازمرگ غافل شود تابمیرد

من این نکته گیرم که باورنکردم

ندیدم که قویی به صحرابمیرد

چوروزی زآغوش دریابرآمد

شبی هم درآغوش دریا بمیرد

تودریای من بودی آغوش واکن

که میخواهداین قوی زیبابمیرد

 

مرگ قو : هیچ کس تولد و مرگ قو را ندیده است ولی مرگ قو واقعا جالب است

قو هیج گاه آواز نمی خواند تنها یک بار در طول عمرش

آنهم هنگام فرا رسیدن مرگش

قو آرام بر روی آب می نشیند در هنگام غروب و شروع به خواندن می کند و پس از اتمام آواز میمیرد .

[ ۱۳٩٠/٩/٤ ] [ ٩:۳٢ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

زندگی من ...

[ ۱۳٩٠/٩/٤ ] [ ۸:٥٠ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

خاطره ای که بعدا خاطره می شود ...

[ ۱۳٩٠/٩/۳ ] [ ٧:٢۳ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

....

[ ۱۳٩٠/٩/٢ ] [ ۸:٠۸ ‎ب.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

حتما بخوان

[ ۱۳٩٠/٩/٢ ] [ ٩:٥٢ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]

........

[ ۱۳٩٠/٩/٢ ] [ ٩:٢۸ ‎ق.ظ ] [ سروش ] [ نظرات () ]