۱۳٩۳/۱/۱۱ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

بهار رفت ...

تابستان هم ...

تنها یک اشاره تا پایان ِ تنهایی

میترسم پاییز هم حریف تنهایی ما نشود

تو ...

۱۳٩٢/٧/۱٤ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

فراق جاودانه ات را

ای عشق

سپاس می گویم

که مرا جاودان کرده است

تمناهایت را

سپاسگذارم

که شبم را به یغما برده است

و روز را

تو....

میلادم مبارک

۱۳٩٢/٧/۱٤ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

گذشت اینهمه روز و باز در اتفاق ِ نبودنتـــــــــــــ

تنها جشن می گیرم اینهمه روزهای در گذر  ِ ناچار  ِ بودن را ...

و نگاهم را به مردمکان کسانی می تابانم که تو نیستی !

مادر ...

۱۳٩٢/٦/۸ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

فرشته ها که به من پناه می آورند من سخت گیر تر می شوم آنها بلهایشان را با نت های پیانوی من پاک می کنند و من مدام به آنها یادآوری میکنم که اینجا جای هرزه گی های آنها نیست همان آسمان برای آنها جای مناسب تری ست ...

فرشته ها که به من پناه می آورند من زنگوله هایی به گردن آنها می آویزم تا بدانم کجا هستند و کجا نیستند آخر به نظر من آنها زمینی ها را خوب نمی شناسند و از همه مهم تر نقشه ی زمین را ...

شیطان که می آید بدون در زدن راه را بلد است مستقیم می رود پشت آن دیوار که تو را تکه تکه کردم تو را در گونی اش میاندازد و جسدت را بیرون میبرد و حتی انعامی هم نمیخواهد او عاشق گوشت آدمهای نمک به حرام است

تو ...

۱۳٩٢/٦/۸ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

خبر تازه ای نیست ...

مگر غربت سخت زنی که اینجا نشسته و سعی دارد به من بگوید من است !

تو ...

۱۳٩٢/٦/٦ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

انگار ...

ارزش ستاره 

به سهیل بودن آن است !

تو ...

۱۳٩٢/٦/٦ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

دنیا لبریز شده است از گورهای بی نام و نشانی که در یک دیالکتیک تاریخی آغوش نامیده میشوند ... تنها ماهیت عشق ست در آغوش تو که مرا مسحور میکند !

تو ...

۱۳٩٢/٦/٦ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

تهوع در چنگم گرفته است ...

تهوع درون من نیست

آن را اینجا ...

روی زمین ، در هوا ، در تمام اطرافم احساس میکنم

این منم که در درونش هستم !

تو ...

۱۳٩٢/٥/۱٩ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

درون من چاهی ست ...

که دست ِ بلندترین پُک سیگار ناشتا هم به ته آن نمیرسد !

تو ... 

 

۱۳٩٢/٥/۱٩ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

داستان از آن جا شروع می شود که ... می خواستم بگویم من هنوز منم ... با چند خط شعر ... یک روح نخ کش شده ... چند ورق کاغذ بی خط ... احساسی وامانده از دوران جوانی خاک خورده ... با آدمکهای چوبی ... روزهای خیالی ... و منی که احساس را ، حوصله را ،خسته کرده ام ... دنبال چه داستانی مرا تعقیب می کنی ؟ از آن دوران فقط دوست داشتن باقی مانده است !

تو ...

۱۳٩٢/٥/٤ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

می دانم سردی این روزها و شبهایم را ،آن هات چاکلت های کافه ی دنج مان  هم گرم نمی کند ... می دانم جای پایش بر دیواره ی خاکستری ذهنم تا همیشه حک می شود !

تو ...

۱۳٩٢/٥/٤ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

 

من از راه تنفس مصنوعی قصه ها را شروع می کنم...دهانم را روی دهانت می گذارم و می خواهم بدانی می خواهم به هوش بیایی ، میخواهم صدای نفسهایت را بشنوم...ضربان کند قلبت مرا سرد می کند ، می دانی دستهای من برای همیشه باز است ، من هستم تا همان انتهایی که همیشه به تو گفته بودم !!

تو ...

۱۳٩٢/٤/٢٦ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

بغضی خاموش ...

ابدیتی غریب ...

که غروبش را

و شکستن اش را

هیچ گریزی نیست

تو ...

۱۳٩٢/٤/٢٦ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

هستم هنوز ... به اندازه ی تمام شَک های تو زنده ام ،‌ مبادا زیر سرشان بلند شود و بویی از یقین ببرند ، از تو چه پنهان ... خودآزاری من مستعد تمام کابوسهایی ست که از سوم شخص مفرد این رابطه شکل می گیرد ... دلم میخواست آنقدر در چشمانت به بلوغ رسیده بودم که ، سوزن نمی شدم در انبار رویاهایت!

تو ... 

۱۳٩٢/٤/۱٩ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

غرور ماندن که در هم بریزد

باید به رفتن اقرار کرد !

تو ...

۱۳٩٢/٤/٩ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

و اگر روزی ...

و اگر روزی بفهمی ...

و اگر روزی بفهمی دیگر چه فایده ... 

اگر تمام جهان را به من تعارف کنی !

تو ...

۱۳٩٢/٤/٧ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

نمی شود

بی خیال بغض هایی شد

که ایدئولوژی خاص خود را دارند

فقط باید آب حوض چشمان را عوض کرد

تا اشک شوند به شرط شوق بودن !

تو ...

۱۳٩٢/٤/٧ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

 شعری که در انتهای هر مصرع             

دستش از تو کوتاه بماند                                                                                    

باید خود ارضایی را به مساوات میان استعاره هایش تقسیم کند ... !

 تو ...

۱۳٩٢/٤/٧ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

و اگر روزی ...

و اگر روزی بفهمی ...

و اگر روزی بفهمی دیگر چه فایده ... 

اگر تمام جهان را به من تعارف کنی !

تو ...

۱۳٩٢/۳/٢٦ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها:

نمی شود

بی خیال بغض هایی شد

که ایدئولوژی خاص خود را دارند

فقط باید آب حوض چشمان را عوض کرد

تا اشک شوند به شرط شوق بودن !

تو ...

۱۳٩٢/۳/٢٦ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ توسط سروش نظرات ()
تگ ها: